organizacjestudenckie.pl
Warszawa, Polska

Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Grupa kierunków: artystyczne
Działalność Lotniczego Koła Naukowego skupia się na problematyce związanej ze szkoleniami lotniczymi, kierowaniem organizacjami lotniczymi, organizacją imprez lotniczych oraz uczestnictwem w sportach lotniczych.
 
Do głównych zadań realizowanych przez Lotnicze Koło Naukowe należy organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć naukowych, społecznych, kulturalno-rozrywkowych studentów ASzWoj, tworzenie akademickich środowisk wspólnych zainteresowań i działalności kulturalnej, naukowej i społecznej, integracja studentów Akademii Sztuki Wojennej wszystkich kierunków i lat studiów, propagowanie i rozwijanie etyki zawodowej członków LKN, upowszechnianie wiedzy na tematy lotnicze, militarne i techniczne, umożliwienie członkom LKN zdobywania przewag konkurencyjnych na rynku pracy, promowanie LKN jako środowiska skupiającego ludzi zaangażowanych w działalność lotniczą, promowanie Instytutu Lotnictwa i Obrony Powietrznej i całej Akademii Sztuki Wojennej, wspieranie samokształcenia studentów, a także reprezentowanie Akademii Sztuki Wojennej na lotniczych zawodach sportowych rozgrywanych między uczelniami.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
Informator dla kandydatów na studia
Polityka Prywatności