organizacjestudenckie.pl

Akademia Sztuki Wojennej

Akademii Sztuki Wojenne działają liczne organizacje oraz koła naukowe zrzeszające studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać różne obszary wiedzy. Działalność w organizacjach studenckich jest doskonałym sposobem na zdobycie wielu niezbędnych umiejętności, m.in. pracy w grupie, kierowania zespołem, organizacji czasu wolnego i brania odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Osoby należące do organizacji mają możliwość rozwijania swoich pasji oraz predyspozycji poprzez udział w ciekawych projektach, licznych szkoleniach i konferencjach. Akademia, poprzez działalność organizacji, daje studentom duże możliwości w planowaniu i rozwijaniu zainteresowań, zawieraniu nowych znajomości oraz wytyczaniu drogi kariery zawodowej (aktywnie wspieranej przez akademickie Biuro Karier). Prężnie działające koła naukowe to m.in.: Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych, Koło Naukowe Studentów Logistyki, Lotnicze Koło Naukowe Akademii Sztuki Wojennej.

Członkowie kół dzięki organizowanym spotkaniom i seminariom mają możliwość porozmawiania osobiście z przedstawicielami środowisk biznesowych oraz osobami pracującymi na co dzień w służbach specjalnych i wojskowych formacjach specjalnych, poznać specyfikę ich zawodu i charakter pracy. Takie kontakty dają możliwość wzbogacania doświadczenia związanego ze wspólnymi zainteresowaniami.

Członkowie Jednostki Strzeleckiej 1313 spotykają się poza ASzWoj, żeby wspólnie ćwiczyć i nabywać umiejętności, które pozwalają zdobyć certyfikaty z kursów związanych z tematyką tej działalności, np. Kurs Ratownika Pola Walki lub Kurs Survivalu. W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Sztuki Wojennej działają liczne sekcje Akademickiego Związku Sportowego, np.: szermierki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, pływania, karate i judo.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
Informator dla kandydatów na studia
Polityka Prywatności