organizacjestudenckie.pl
Warszawa, Polska

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego

Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego skupia studentów Akademii Sztuki Wojennej chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych.
 
Celem Koła są w szczególności: stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów, doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, dbałość o właściwy wizerunek Akademii Sztuki Wojennej, inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.
 
Ponadto KNSBN ma na celu zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
Informator dla kandydatów na studia
Polityka Prywatności