organizacjestudenckie.pl
Warszawa, Polska

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuki Wojennej powstał w lutym 2008 roku jako jedna z jednostek organizacyjnych AZS Środowisko Warszawa. Do zadań Klubu Uczelnianego AZS na uczelni należy m. in.: współpraca ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w zakresie rozwoju  sportu na uczelni, przygotowania zawodników do udziału w zawodach środowiskowych (Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Varsoviada) i ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski) oraz organizacja życia sportowego na uczelni.

Kontakt:

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
tel. 261 813 137, 513 382 871
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
Informator dla kandydatów na studia
Polityka Prywatności