województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Grupa kierunków: prawnicze
Cele: pogłębianie wiedzy prawniczej członków Koła oraz przygotowywanie ich do pracy w zawodzie prawnika, działanie na rzecz poszerzania świadomości prawnej, a zwłaszcza poczucia praworządności w społeczności akademickiej i poza nią, przygotowywanie członków Koła do pracy naukowej, działalność samopomocowa w zakresie studiów prawniczych, integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków i sympatyków Koła, współpraca z organizacjami o podobnym celu działania, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, działalność na rzecz Wydziału oraz Uczelni.
Polityka Prywatności