organizacjestudenckie.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80