województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS

Grupa kierunków: artystyczne
Cele: uwrażliwianie na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań z zakresu fotografii przez studentów, utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach związanych z tematyką fotografii przyrodniczej, zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu fotograficznego poprzez organizację plenerów oraz uczestnictwo w różnych wykładach, umożliwienie zdobywania doświadczeń przydatnych w pracy naukowej, promowanie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w skali uczelnianej, lokalnej oraz ogólnopolskiej.
Polityka Prywatności