Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Naukowe Studenckie Koło Samorządowców

Grupa kierunków: społeczne
Cele: motto organizacji: „Dla nas «nie chce mi się» nie istnieje!”, wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z aktualnymi kwestiami dotyczącymi samorządności, polityki lokalnej i społeczeństwa – sprawami, które są najbliższe każdemu obywatelowi świadomemu swoich praw i obowiązków, chęć udowodnienia, że studia nie są czasem wolnym między sesjami, ale momentem, w którym bez ograniczeń można rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę, kreatywność i inne bezcenne umiejętności, rozwój intelektualny poprzez prowadzenie badań i organizowanie przeróżnych wydarzeń, tworzenie forum, na którym swobodnie można wymieniać się doświadczeniami i poglądami oraz nauczyć się efektywnej pracy w grupie, poszerzanie wiedzy na temat wszelkich form samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie życia naukowego oraz budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów, rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, promowanie działalności naukowej Wydziału Politologii UMCS, a w szczególności Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej przy Wydziale Politologii UMCS, propagowanie idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacja wiedzy na ten temat, promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami.
Polityka Prywatności