Chorzów, Polska

Samorząd Studencki

Grupa kierunków: społeczne
Działalność Samorządu Studenckiego rozpoczęła się w listopadzie 1999 roku. Organem przedstawicielskim Samorządu Studenckiego jest Parlament, który reprezentuje interesy wszystkich studentów wobec władz Uczelni i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw środowiska studenckiego. Działa on zgodnie ze statutem Uczelni a podstawą jego funkcjonowania jest również Regulamin Samorządu Studenckiego. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą regularnie w pracach Senatu Uczelni, Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej i Komisji Dyscyplinarnej.

Kadencja parlamentu przewidziana jest na okres dwóch lat, jednak w szczególnych wypadkach w trakcie trwania kadencji mogą odbywać się wybory uzupełniające.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności