Kraków, Polska

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu ASUMPT

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Z inicjatywy studentów kulturoznawstwa spec. zarządzanie w kulturze powstało Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu Akademii Ignatianum ASUMPT. Działalność Koła wpisuje się w politykę uczelni i jej wykładowców, którzy wkładają wiele wysiłku w wszechstronny rozwój studentów Akademii Ignatianum. W związku z tym celem istnienia Koła nie jest tylko poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin zarządzania oraz marketingu w jeszcze większym stopniu niż ma to miejsce na zajęciach, ale również szeroko rozumiana przedsiębiorczość. Dlatego też jest ono platformą wymiany pomysłów i poglądów, miejscem wzajemnej inspiracji oraz stymulacji rozwoju poprzez pobudzanie zainteresowań. Jest tam bardzo dużo przestrzeni na praktyczne zajęcia poprzez warsztaty, ćwiczenia i spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin gospodarki, nie tylko kultury.
Polityka Prywatności