Kraków, Polska

Artystyczne Koło Naukowe Stacja Twórcza

Grupa kierunków: artystyczne
Stacja Twórcza to grupa powstała w 2011 roku przy Akademii Ignatianum w Krakowie. Zrzeszając aktywnych, twórczych ludzi, stawia sobie za cel stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni swobodnej wymiany myśli i prezentacji różnych sposobów postrzegania świata. Poprzez publikację fotografii, tekstów poetyckich i prozatorskich oraz organizację wydarzeń kulturalnych pozwala nie tylko reagować i krytycznie oceniać zjawiska kulturalne i społeczne, ale także aktywnie je współtworzyć.
Polityka Prywatności