Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Grupa kierunków: pedagogiczne
W ramach Koła Naukowego Młodych Pedagogów będziecie: - uczestniczyć w licznych projektach badawczo-naukowych z zakresu wszystkich dziedzin pedagogiki, - organizować i brać udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych, - współpracować z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą, - współpracować z lokalnymi organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki i wychowania, - publikować własne osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą, - oraz rozwijać swoje pozostałe zainteresowania naukowe.
Polityka Prywatności