Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Koło Naukowe Karnistów "LEX"

Grupa kierunków: prawnicze
Cele i zadania Koła "LEX" : Poszerzanie zakresu wiedzy i zainteresowań związanych z prawem karnym; Popularyzacja wiedzy związanej z prawem karnym wśród studentów Uczelni a także poza Uczelnią; Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła; Integracja środowiska studenckiego; Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe i spotkania z interesującymi ludźmi; Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów; Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami.
Polityka Prywatności