Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Naukowe Koło Rachunkowości

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Działalność KNR opiera się głównie na bezpośrednich spotkaniach jego członków, na które zapraszani są naukowcy, przedsiębiorcy, pracownicy uniwersytetu. Do głównych celów działalności Koła należy: 1. doskonalenie wiedzy z rachunkowości wśród studentów, 2. poszerzenie kręgu osób zainteresowanych rachunkowością, 3. upowszechnienie wśród członków Koła Naukowego Rachunkowości w Bydgoszczy praktycznych zastosowań rachunkowości w przedsiębiorstwach, 4. promocja WSB w Bydgoszczy

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności