Bydgoszcz, Polska

Naukowe Koło Rachunkowości

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Działalność KNR opiera się głównie na bezpośrednich spotkaniach jego członków, na które zapraszani są naukowcy, przedsiębiorcy, pracownicy uniwersytetu. Do głównych celów działalności Koła należy: 1. doskonalenie wiedzy z rachunkowości wśród studentów, 2. poszerzenie kręgu osób zainteresowanych rachunkowością, 3. upowszechnienie wśród członków Koła Naukowego Rachunkowości w Bydgoszczy praktycznych zastosowań rachunkowości w przedsiębiorstwach, 4. promocja WSB w Bydgoszczy
Polityka Prywatności