Szczecin, Polska

Koło Naukowe Hydrografii Morskiej

Głównym celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową oraz popularyzacja w środowisku studenckim tematyki hydrografii morskiej.
Polityka Prywatności