Gdynia, Polska

Parlament Studentów

Grupa kierunków: społeczne
Parlament Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni i na zewnątrz. Misją Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni jest zagwarantowanie każdemu studentowi tej uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji. Parlament Studentów ma swoich przedstawicieli w Senacie uczelnianym, radach wydziału i komisjach uczelnianych. Parlament reprezentuje także studentów Akademii Morskiej w Gdyni na forum ogólnopolskim w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych. Co roku Parlament Studentów organizuje święto Uczelni pod nazwą „Delfinalia”.
Polityka Prywatności