Gdynia, Polska

Naukowo Koło E-biznesu

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem działania koła jest rozwijanie wiedzy i umiejętności wykorzystania informatyki w biznesie. Członkowie realizują to poprzez warsztaty, seminaria, spotkania z innymi kołami oraz udziały w konferencjach obejmujących ten zakres.
Polityka Prywatności