Gdynia, Polska

Naukowe Koło Towaroznawstwa "CARGO"

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności