Gdynia, Polska

Naukowe Koło Stowarzyszenia Użytkowników Pojazdów Elektrycznych "EVPL"

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Polityka Prywatności