Gdynia, Polska

Naukowe Koło "NAUTICA"

Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Podstawowym zadaniem Koła jest rozszerzanie wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań naukowych studentów. Cele Koła realizowane są przez uczestników w pracach badawczych, warsztatowych oraz pracach laboratoryjnych, co rozwija umiejętności zarówno zespołowego jak i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Koło jest organizatorem kursów spawalniczych dla studentów i kursów motorowodnych na sternika motorowodnego i starszego sternika motorowodnego.
Polityka Prywatności