Gdynia, Polska

Koło Naukowe Nawigator

Koło naukowe „Nawigator” zostało stworzone w celu poszerzania horyzontów studenta na kierunku Nawigacja – „Transport Morski”. Głównymi celami działalności koła jest umożliwienie jego członkom wzbogacania wiedzy w tematach związanych z programem studiów o doświadczenia praktyczne, oraz organizacja wypraw naukowych. Członkowie koła aktywnie współpracują z władzami wydziału, oraz Parlamentem Studentów Akademii Morskiej w ramach promowania Uczelni, oraz wydziału.
Polityka Prywatności