Warszawa, Polska

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych

Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Działalność Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem zainteresowania członków organizacji jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne.
 
Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.
Celami KNSiSS są:
  • Budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSiSS warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa narodowego oraz kierunków pokrewnych,
  • Doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole,
  • Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych,
  • Integracja środowiska studenckiego, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim,
  • Wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa,
  • Wychowanie patriotyczne członków,
  • Promowanie wśród członków służby wojskowej oraz służby dla Ojczyzny w formacjach specjalnych.
Polityka Prywatności