Kraków, Polska

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Grupa kierunków: społeczne
Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało w maju 2014 r. Nadrzędnym celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie pracy socjalnej. Do zadań Koła należy: • prowadzenie działalności naukowo-badawczej; • współpraca z organizacjami, instytucjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką; • promocja Uniwersytetu; • popularyzacja wiedzy z zakresu pracy socjalnej; • opracowanie, a następnie realizacja projektów o tematyce związanej z działalnością Koła; • organizacja programów badawczych, wyjazdów studyjnych, seminariów i konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń.
Polityka Prywatności