Kraków, Polska

Koło Naukowe Studentów Filozofii

Grupa kierunków: humanistyczne
Działalność: - Organizacja corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Wokół myśli Michała Hellera”: „Człowiek we Wszechświecie” (2008), „Wymiary czasu” (2009), „Racjonalność Boga” (2010) - Publikacja monografii zawierającej materiały pokonferencyjne - Patronat nad czasopismem „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” - Partner międzynarodowego projektu Philosophical Think Tank - Cykliczne spotkania z przedstawicielami krakowskiego środowiska intelektualnego pod nazwą „Spotkanie w Bramie” (od 2010) - Organizacja kursu dotyczącego metafizyki A.N. Whiteheada (2010/2011) - Cotygodniowe merytoryczne spotkania poszczególnych Sekcji - Realizacja projektów badawczych, m.in. Filozoficzne nurty współczesnego Krakowa; Klucz do procesualizmu; Problem duszy (ψυχή) w myśli starożytnej - Prowadzenie księgozbioru liczącego kilkaset pozycji - A przede wszystkim: rozwój intelektualny w przyjaznej atmosferze!
Polityka Prywatności