Kraków, Polska

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Grupa kierunków: humanistyczne
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało z inicjatywy studentów studiów III stopnia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2013/2014. Głównym celem KND jest prowadzenie działalności badawczej, organizowanie konferencji naukowych oraz popularyzowanie szerokorozumianej tematyki historycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie jak i w innych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.
Polityka Prywatności