Toruń, Polska

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności