Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa

Grupa kierunków: społeczne
O ELSA Wraz z globalizacją prawa codzienna praca prawnika coraz częściej wychodzi poza granice państw i dotyka innych systemów prawnych. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na młodych ludzi, którzy znają i rozumieją obce kultury i systemy prawne. The European Law Students’ Association, w skrócie ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa stwarza takie możliwości działając w całej Europie na trzech płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lokalnej. Zrzeszając 25.000 członków z ponad 200 uniwersytetów w 42 krajach i posiadając ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie ELSA stanowi szerokie forum wymiany doświadczeń jako największa na świecie, niezależna i niepolityczna organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników. Międzynarodowy charakter każdej organizacji daje szeroką możliwość współpracy i poznawania innych systemów polityczno-społecznych. Dla prawników szczególnie istotna jest tu możliwość poznawania innych systemów prawnych, a także doskonalenie znajomości języków obcych. Międzynarodowe doświadczenie, którego dostarcza ELSA w połączeniu z programem studiów uniwersyteckich, w charakterystyczny sposób wyróżnia członków Stowarzyszenia spośród innych studentów prawa, co ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłych pracodawców. Krajowa sieć ELSA to ponad 800 członków, którzy działając w stowarzyszeniu, współpracują z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika. Uosobienie dążeń wszystkich młodych ludzi w całej Europie jest filozofia ELSA, według której każda osoba zrzeszona w ELSA poprzez swoje działania zmierza ku sprawiedliwemu światu, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Cele dążenie do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowane będą godność człowieka i zróżnicowanie kulturowe, wspieranie systemu edukacyjnego, ułatwianie wzajemnego zrozumienia i promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników, umożliwianie studentom prawa i młodym prawnikom poznania innych kultur oraz systemów prawnych w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy naukowej, kształtowanie światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową, podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników, inspirowanie studentów prawa i młodych prawników do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa.
Polityka Prywatności