Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

AEGEE Toruń - Europejskie Forum Studentów

Grupa kierunków: społeczne
AEGEE - European Students’ Forum / AEGEE- Europejskie Forum Studentów AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe – Europejskie Forum Studentów) jest studencką organizacją promującą współpracę, komunikację i integrację młodych ludzi w Europie. Jest to największe studenckie stowarzyszenie w Europie liczące 13.000 członków, działających w ponad 200 miastach uniwersyteckich w 40 krajach europejskich. Jako pozarządowa, niezależna politycznie, świecka organizacja non profit, jest otwarta na studentów wszystkich kierunków i dyscyplin. AEGEE, założone w 1985 roku w Paryżu, wciela w życie ideę zjednoczonej Europy. Szeroko rozpowszechniona działalność studentów stwarza doskonałe możliwości współpracy przy międzynarodowych projektach, takich jak: konferencje, seminaria, wymiany, szkolenia, Uniwersytety Wakacyjne (Summer Universities), wyjazdy studyjne (Case Study trips) oraz spotkania grup roboczych dla młodych ludzi i wolontariuszy z 40 krajów europejskich. Poprzez propagowanie współpracy, pobudzanie do dyskusji i organizację bieżących projektów, AEGEE stara się przezwyciężać narodowe, kulturowe i etniczne podziały, a także zmierza do stworzenia wizji Europy, jako „Europy ludzi młodych”. Struktura organizacji funkcjonuje na forum europejskim ( Europejski Komitet Dyrektorów działający w Brukseli oraz 4 Komisje, 11 grup roboczych i 9 międzynarodowych Zespołów Projektowych) jak również na poziomach lokalnych ( ponad 200 oddziałów lub grup lokalnych tworzących sieć tzw. anten). Główne cele organizacji to: o Promocja zjednoczonej Europy bez uprzedzeń. o Dążenie do wykreowania otwartej i tolerancyjnej społeczności dziś i w przyszłości. o Propagowanie demokracji, praw człowieka, tolerancji, międzynarodowej współpracy, mobilności i edukacji o wymiarze europejskim. Każdy z projektów organizowanych przez AEGEE oparty jest na 4 Filarach Działania: Wymiana Kulturowa, Aktywne Obywatelstwo, Wyższa Edukacja, Pokój i Stabilizacja) i skupia się wokół takich zagadnień, jak: Obywatelstwo Europejskie, Globalne Wyzwania i Dialog Międzykulturowy. Do największych osiągnięć AEGEE należy zaangażowanie w proces tworzenia Programu Erasmus, które sprawiło, że program jest dziś niezwykle popularny i rozpoznawalny w Europie i na całym świecie. Najdłużej prowadzonym projektem są tzw. Summer Universities, gromadzące co roku tysiące wolontariuszy, którzy pracują nad stworzeniem nowych perspektyw rozwoju poprzez prowadzenie wysokiej jakości kursów obejmujących wiele bloków tematycznych (od językowych po dotyczące polityki, kultury i środowiska), dla uczestników pochodzących z całego Kontynentu za niską cenę. AEGEE ma status uczestnika procesu decyzyjnego Rady Europy, konsultatywny status w ONZ, operacyjny status w UNESCO, jest członkiem Europejskiego Forum Młodych. Organizacja może również poszczycić się poparciem i współpracą z takimi wybitnymi osobistościami, jak: zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla Michaił Gorbaczow, były Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel, były przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Eric Froment, były przewodniczący Bundestagu Wilfgang Thierse oraz Romano Prodi, były Premier Włoch i Przewodniczący Komisji Europejskiej.
Polityka Prywatności