Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów

Grupa kierunków: artystyczne
Cele: animowanie środowiska studenckiego do działalności naukowej i artystycznej oraz prowadzenie ww. działalności, upowszechnianie kultury w społeczności akademickiej, wspieranie prac badawczych i twórczości artystycznej studentów, promowanie różnych dziedzin nauki i kultury przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów Koła oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie życia kulturalnego członków Koła, kreowanie pozytywnego wizerunku Koła oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń z kołami naukowymi UMCS i innych uczelni, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, rozszerzanie działalności poza społeczność akademicką poprzez włączanie instytucji oświatowych do prowadzonych działań.
Polityka Prywatności