Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji „Globtroter”

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Cele: utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach tematyką turystyki i rekreacji, popularyzacja krajoznawstwa, turystyki oraz wartości przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie form turystyki, integracja studentów wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, promocja wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, tworzenie warunków współdziałania studentów i instytucji zajmujących się rozwojem turystyki, dążenie do stworzenia studentom optymalnych warunków rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania kwalifikacji zawodowych.
Polityka Prywatności