Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji

Grupa kierunków: społeczne
Cele: pogłębianie wiedzy z zakresu Socjologii gospodarki i nauk pokrewnych, rozwijanie życia samorządowego i przygotowywanie ich do pracy zawodowej, działalność samopomocowa w zakresie studiów, tworzenie wśród studentów UMCS atmosfery koleżeńskiej, więzi z uniwersytetem oraz kultywowanie tradycji akademickich, działalność na rzecz promocji wraz z czynnym udziałem w jej strukturach UMCS (Członkowie Koła są reprezentantami studentów podczas Rady Wydziałowej).
Polityka Prywatności