województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Polonistów

Grupa kierunków: humanistyczne
Cele: popularyzacja wiedzy wykraczającej poza program nauczania na kierunku Filologia Polska, seminaria o charakterze naukowym poświęcone tematom związanym z literaturą i metodologią badań, najnowszymi zjawiskami z zakresu szeroko pojętej humanistyki, tworzenie i redagowanie publikacji o charakterze naukowym, cykliczne organizowanie Studenckich Konferencji Naukowych, organizacja Warsztatów Pisania Krytycznego, spotkań autorskich, prelekcji.
Polityka Prywatności