Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców

Grupa kierunków: humanistyczne
Cele: propagowanie szeroko pojętej kultury, promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, działalność artystyczna, rozpoznawanie problemów animacji kultury w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury, organizowanie sesji naukowych, udział w lokalnych i ogólnopolskich sesjach naukowych, realizacja projektów wydawniczych, badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikające z zainteresowań członków Koła (w formie badań stacjonarnych, terenowych, specjalistycznych obozów naukowych itp.), nawiązanie współpracy ze studentami kierunków humanistycznych z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą, współpraca z instytucjami kultury i mediami z regionu, kraju i zagranicy, współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na UMCS, realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów.
Polityka Prywatności