Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele: motto organizacji: „Zainwestuj w siebie”, umożliwienie studentom, poprzez działalność w organizacji, zdobycia zarówno wiedzy, jak i doświadczenia niezbędnego w przyszłym życiu zawodowym, rozwój umiejętności, pogłębianie wiedzy z zakresu finansów poprzez organizowanie konferencji, spotkań z ludźmi biznesu, realizowanie projektów naukowych, konkursów wiedzy biznesowej, rozwój pasji i zainteresowań w grupie giełdowej INDEKS, odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdym studencie, współpraca z innymi organizacjami studenckimi, firmami, a także z kadrą akademicką, rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy, rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką, integracja środowiska studenckiego, promocja członków koła, promowanie uczelni.
Polityka Prywatności