Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

Cele: propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i historią mówioną, przygotowywanie członków SKNE do pracy naukowej i prowadzenia badań naukowych, realizacja zadań badawczych poprzez organizowanie odczytów i studenckich sesji naukowych, przygotowywanie i publikowanie własnych prac naukowych, organizowanie obozów naukowych, utrzymywanie kontaktów z kołami naukowymi z innych uczelni (również zagranicznych), współudział w pracach badawczych Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego, w tym m.in. w pracach zbierackich do Słownika stereotypów i symboli ludowych.
Polityka Prywatności