Lublin, Polska

Studenckie Koło Naukowe Epigrafików Exploratio

Cele: pogłębianie wiedzy historycznej członków Koła, poszerzanie i propagowanie znajomości języka łacińskiego, wdrażanie członków do samodzielnej pracy naukowej, pomoc koleżeńska w trakcie studiów, kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, działalność dla dobra Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Polityka Prywatności