Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Koło Prawa Gospodarczego

Grupa kierunków: prawnicze
Cele: prowadzenie badań w zakresie prawa gospodarczego i pojęcia wolnego rynku w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych, poszerzanie i popularyzowanie wśród studentów wiedzy o naukach i doktrynach związanych z prawem gospodarczym i wolnym rynkiem, badanie historii doktryn politycznych, ekonomicznych i prawnych zajmujących się prawem gospodarczym i wolnym rynkiem, analiza prawa finansowego i gospodarczego pod kątem nauk prawnych i ekonomicznych, samokształcenie członków Koła, aktywizowanie i integrowanie środowiska studenckiego, promocja kierunków studiów zajmujących się badaniem prawa gospodarczego i działania rynku w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych.
Polityka Prywatności