Lublin, Polska

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących

Grupa kierunków: pedagogiczne
Cele: organizowanie konferencji, dyskusji, seminariów poruszających problemy skuteczności procesu resocjalizacji w różnego typu placówkach, a także nawiązujące do problematyki profilaktyki i pomocy postpenitencjarnej, popularyzowanie idei nowoczesnej twórczej pedagogiki resocjalizującej i opieki postpenitencjarnej poprzez organizowanie konferencji, wystaw i wydawanie publikacji naukowych, doskonalenie wiedzy teoretycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i obozach oraz ekspedycjach naukowych, analizowanie różnorodnych zagadnień problemowych w oparciu o materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, wystawach i innych imprezach naukowo-kulturalnych w celu wzbogacenia swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy, poznawanie właściwości procesu resocjalizacji w środowisku otwartym i zamkniętym.
Polityka Prywatności