Lublin, Polska

Koło Naukowe Psychologów UMCS

Grupa kierunków: społeczne
Cele: rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii społecznej i klinicznej oraz innych działów psychologii, wchodzących w zakres zainteresowań członków Koła, wspieranie prac badawczych i twórczości studentów, poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i wykorzystywanie jej w sytuacjach zadaniowych, rozwijanie zainteresowań studentów, promowanie różnych dziedzin nauki przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych, popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej w życiu codziennym każdego człowieka, kreowanie pozytywnego wizerunku Koła, promowanie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promowanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką, realizacja projektów na skalę ogólnopolską.
Polityka Prywatności