Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS

Grupa kierunków: pedagogiczne
Cele: rozwijanie i pogłębianie wiedzy Członków Koła, nabywanie umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa, prowadzenie badań z zakresu logopatologii i audiologii, współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi.
Polityka Prywatności