organizacjestudenckie.pl
Lublin, Polska

Koło Naukowe Hispanistów

Grupa kierunków: językowe
Cele: pogłębianie i propagowanie wiedzy filologicznej, kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, budzenie zainteresowań naukowych, pomoc studentów w prowadzeniu badań naukowych, rozwijanie więzi koleżeńskich, propagowanie kultury krajów hispanojęzycznych, wymiana naukowa ze studentami z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.
Polityka Prywatności