organizacjestudenckie.pl
Lublin, Polska

Koło Naukowe Hispanistów

Grupa kierunków: językowe
Cele: pogłębianie i propagowanie wiedzy filologicznej, kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, budzenie zainteresowań naukowych, pomoc studentów w prowadzeniu badań naukowych, rozwijanie więzi koleżeńskich, propagowanie kultury krajów hispanojęzycznych, wymiana naukowa ze studentami z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80
Polityka Prywatności