organizacjestudenckie.pl
Lublin, Polska

Koło Naukowe Amatorów Antyku

Grupa kierunków: humanistyczne
Cele: promocja Instytutu Historii oraz Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, współpraca oraz integracja środowiska historyków i archeologów, która wielokrotnie zaowocowała współpracą naukową (pokazy, organizacja konferencji), umożliwianie studentom rozwijania swoich pasji i zainteresowań badawczych, działalność popularyzatorska historii starożytnej, przyczynianie się do rozwoju archeologii eksperymentalnej, działalność edukacyjna w zakresie historii starożytnej, organizacja lekcji żywej historii.
Polityka Prywatności