organizacjestudenckie.pl
Lublin, Polska

Koło Naukowe Alkahest

Cele: uzupełnianie i pogłębianie wiedzy członków Koła, wdrażanie do pracy naukowej w zakresie nauk chemicznych, popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów i studentów wyższych uczelni, umożliwianie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych, ułatwienie lepszego startu zawodowego, doskonalenie znajomości języków obcych, współpraca z Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, ogólna działalność dla dobra Uniwersytetu, rozwój osobowości członków Koła.
Polityka Prywatności