Lublin, Polska

Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS

Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Cele: pogłębianie wiedzy dziennikarskiej, która przygotuje do pracy w zawodzie dziennikarza, podnoszenie poziomu wiedzy o dziennikarstwie, pogłębianie ogólnej kultury dziennikarskiej wśród studentów Wydziału Humanistycznego UMCS i społeczności akademickiej, rozwijanie życia naukowego, przygotowanie do pracy naukowej, wytworzenie wśród studentów Wydziału poczucia wspólnoty, atmosfery koleżeńskiej, więzi z Uniwersytetem oraz kultywowanie tradycji akademickich.
Polityka Prywatności