Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Koło Naukowe Zarządzania Własnością Intelektualną UJ IPmanager

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności