organizacjestudenckie.pl
Gdańsk, Polska

Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP

Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności