Organizacje studenckie

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Akademickie Centrum Kultury

Grupa kierunków: humanistyczne
Akademickie Centrum Kultury ALTERNATOR to instytucja działająca w ramach Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest animowanie kulturalnego życia uczelni oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych szeroko pojętego środowiska akademickiego. W ramach Centrum dział kilkanaście grup twórczych, które organizują ponad 150 różnorodnych wydarzeń rocznie. „ALTERNATOR” otwarty jest również na indywidualne projekty studentów chcących zaprezentować się w przestrzeni Uniwersytetu. Sprawny zespół menadżerów kultury zawsze służy pomocą wszystkim, którzy mają ciekawe pomysły i chęci do ich realizacji. Do sztandarowych stref działań twórczych ACK należą: literatura – Ogólnopolski Konkurs Literacki „Proza Życia”, działania społeczne – Wielki Przejazd Rowerowy, scena muzyczna – Muzyczne UGięcie Wolne Miasto Gdańsk, teatr – Teatralna Scena Alternatora, film – cykle tematyczne DKF-u „Miłość Blondynki”, działania alternatywne – pracownia sitodruku, pracownia video. Dzięki współpracy z takimi instytucjami jak Moviemiento ACK coraz mocniej angażuje się w realizację międzynarodowych projektów społeczno-kulturalnych takich jak Bike Toure, Moving Baltic See, Kinomobilny. Poza aktywnością kulturalną ACK włącza się w promocję zachowań proekologicznych poprzez promocję kultury rowerowej i montaż stojaków rowerowych w w przestrzeni UG, zainicjowanie selektywnej zbiórki odpadów, organizację paneli dyskusyjnych dotyczących alternatywnych źródeł pozyskiwania energii,
Polityka Prywatności