Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Organizacje Studenckie pozwalają na realizację zainteresowań studentów w wolnym czasie. Studenci mogą w nich rozwijać swoje pasje turystyczne (kluby podróżnicze i turystyczne), sportowe (sekcje AZS-u), działać jako wolontariusze (wolontariat „Aktywni”) czy też pracować dla środowiska studenckiego reprezentując jego interesy (Samorząd Studencki). Treści na kolejnych stronach nie znajdują się na serwerze SGGW. Za publikowane treści odpowiada właściciel i nie są one oficjalnym stanowiskiem SGGW.
Polityka Prywatności