województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Klub Żeglarski SGGW

Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Klub Żeglarski SGGW powstał stosunkowo niedawno, bo w lutym 2009 roku. Od tego momentu wiele osób na naszej uczelni wykazało zainteresowanie tym przedsięwzięciem oraz zadeklarowało chęć udziału, jak również pomocy w tworzeniu naszego Klubu.
Polityka Prywatności